CRUISE SERVER 1

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63391
Version: 0.6T
Now playing: 0

CRUISE SERVER 2

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63392
Version: 0.6T
Now playing: 0

EVENT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63390
Version: 0.6T
Now playing: 0

DRIFT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63395
Version: 0.6T
Now playing: 0

Global GamingSERVERIO TAISYKLĖS

Redaguota: 2021-02-10

1. Pagrindinės taisyklės

1. Draudžiama kurti žaidėjus su vizualiai tokiom pačiom raidėm

2. Draudžiama duoti savo pinigus "Paauginimui" kitam žaidėjui

3. Draudžiama stovėti banko teritorijoje

4. Draudžiama skolinti/duoti pinigus dėl palūkanų gavimo

5. Draudžiama naudoti necenzūrinius žodžius, įskaitant sutrumpinimus ar jų slėpimus simboliais

6. Draudžiama bet kokiu būdu duoti/atiduoti/skolinti savo vartotoją kitam žaidėjui

7. Draudžiama vienoje žinutėje piktybiškai rašyti daug simbolių bei kartoti parašytą žinutę kelis kartus, taisyklės nesilaikymas: Pradžioje - įspėjimas, vėliau - kick.

8. Draudžiama taranuoti kitus žaidėjus

9. Draudžiama naudoti skinus, kurių naudojimas yra uždraustas

10. Draudžiama naudoti Policijos skinus bei garso signalą ne darbo metu

11. Draudžiama naudoti papildomas programas, kurios palengviną žaidimą

12. Draudžiama reklamuoti kitus internetinius puslapius, serverius ar kitokius projektus

13. Draudžiama apsimetinėti, jog esate Policininkas, Policininko Mokinys ar Administratorius

14. Draudžiami bet kokie pardavimai už tikrus pinigus, pavyzdžiui žaidimo valiutos, žaidėjo pardavimai

15. Išvažiavę iš garažo privalote važiuoti tik į dešinę pusę

16. Privalote gerbti kiekvieną žaidėją

17. Privalote laikytis dešinės kelio pusės, o sukėlus avariją, privalote atlyginti žalą.(Žalos atlyginimas negalioja žaidėjams iki 35 licencijos. Žaidėjas, nutrenkęs nuo policijos pareigūno bėgantį kitą žaidėją, jam paprašius, privalo atlyginti pareigūno skirtą baudą.)

18. Privalote laikytis kelių eismo taisyklių

19. Draudžiami bet kokie cruise serveryje rengiami eventai ("Pirmas mane nutrenkęs gauna €10000 ir pan."), dėl kurių nebuvo atsiklausta Administracijos arba Administracija nesuteikė leidimo juos rengti. Žodiniai klausimai nėra draudžiami ("Pirmas atspėjęs kiek pinigų turiu savo banko sąskaitoje gaus €5000.")

20. Draudžiama naudotis bet kokiomis serveryje, serverio mod'e esančiomis klaidomis. Aptikus klaidą privalote pranešti Administracijai.

21. Privalote praleisti dirbančius Pareigūnus, jeigu jūsų ekrane yra matomas įspėjamasis ženklas "!! POLICIJA !!" arba yra girdimi Pareigūnų įspėjamieji signalai

22. Draudžiama atskleisti slaptą Administracijos vartotoją, pažeidus šią taisyklę Administracija pasirinktinai nubaudžia pažeidėją

2. Pareigūnų taisyklės

1. Privalote bausti žaidėjus, kurie nusižengia taisyklėm

2. Privalote dirbti kuo daugiau, kiek leidžia galimybės

3. Privalote atsakyti už mokinių atliktus veiksmus

3. Komandų taisyklės

1. Norint tapti oficialia GlobalGaming komanda arba klubu, būtinai turite užregistruoti savo organizaciją forume

2. Draudžiama naudoti komandų skin'us bei informacines žinutes nesant tam tikros komandos sudėtyje

3. Draudžiami įvairūs pašaipūs komentarai public chat'e apie konkrečią komandą

4. Draudžiama naudoti neregistruotos komandos ir(ar) klubo bind'us

4. Bausmės iki kol bus pasiektas 120 licencijos lygis

Keiksmai

1 kartą - įspėjimas

2 kartą - KICK

3 kartą - BAN 1 dienai

Pasikartojantys keiksmai viename sakinyje: BAN trukmė parenkama pagal serverio Administracijos nuožiūrą

Įžeidimai

1 kartą - įspėjimas

2 kartą - KICK

3 kartą - BAN 1 dienai

Pasikartojantys įžeidimai viename sakinyje: BAN trukmė parenkama pagal serverio Administracijos nuožiūrą

Taranavimai

1 kartą - įspėjimas

2 kartą - KICK

3 kartą - BAN 2 dienom

Administracijos bind'ų naudojimas

1 kartą - įspėjimas

2 kartą - KICK

Policijos pareigūnų įspėjamųjų signalų nepaisymas

KICK

Neatsiprašymas už sukeltą avariją

BAN 1 dienai(Skundo atveju, draudimo žaisti trukmė gali būti padidinta)

Važiavimas prieš eismą boksuose

BAN 1 dienai

Kitų svetainių reklamavimas

BAN 365 dienoms

Ban/IP ban apeidinėjimas

BAN 365 dienoms

Klaidingos informacijos skleidimas

1 kartą - įspėjimas

2 kartą - KICK

5. Bausmės po pasiekto 120 licencijos lygio

Keiksmai

1 kartą - bauda 1500

2 kartą - KICK

3 kartą - BAN 1 dienai

Pasikartojantys keiksmai viename sakinyje: BAN trukmė parenkama pagal serverio Administracijos nuožiūrą

Įžeidimai

1 kartą - bauda 2000

2 kartą - KICK

3 kartą - BAN 1 dienai

Pasikartojantys įžeidimai viename sakinyje: BAN trukmė parenkama pagal serverio Administracijos nuožiūrą

Taranavimai

1 kartą - bauda 2000 €

2 kartą - KICK

3 kartą - BAN 2 dienom

Administracijos bind'ų naudojimas

1 kartą - KICK

2 kartą - BAN 1 dienai

Policijos pareigūnų įspėjamųjų signalų nepaisymas

KICK

Neatsiprašymas už sukeltą avariją

BAN 1 dienai(Skundo atveju, draudimo žaisti trukmė gali būti padidinta)

Važiavimas prieš eismą boksuose

BAN 1 dienai

Kitų svetainių reklamavimas

BAN 365 dienoms

Ban/IP ban apeidinėjimas

BAN 365 dienoms

Klaidingos informacijos skleidimas

1 kartą - KICK

2 kartą - BAN 1 dienai

Back To Top