CRUISE SERVER 1

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63391
Version: 0.6T
Now playing: 0

CRUISE SERVER 2

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63392
Version: 0.6T
Now playing: 0

EVENT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63390
Version: 0.6T
Now playing: 0

DRIFT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63395
Version: 0.6T
Now playing: 0

Global GamingPOLICIJOS TAISYKLĖS

1. PAREIGŪNŲ TAISYKLĖS

Darbo pradžia Baudų skyrimas Draudimai

2. MOKINIŲ TAISYKLĖS

Darbo pradžia Baudų skyrimas Draudimai

5. BANKO PLĖŠIMAS

Bėgliams Pareigūnams

6. BANKO PLĖŠIMO LYGIAI

Įprastas Vidutinis Sunkus

Redaguota: 2021-03-20

1. PAREIGŪNŲ TAISYKLĖS

1.1 Darbo pradžia

1.1.1. Prieš pradėdami darbą, jei serveryje jau yra dirbantis pareigūnas, sulaukite leidimo prisijungti, tada prie savo vardo(nick) prisirašykite [O]. Išimtis - Administracijos nariai, prieš pradedant darbą jiems atsiklausti nebūtina.

1.1.2. Prieš išvažiuojant iš garažo visada pasitikrinkite ar užsidėjote skin'ą

1.1.3. Gaudant pažeidėją stengtis važiuoti dešine kelio puse

1.1.4. Laikytis greičio limito, važiuoti tik dešine kelio puse, jei nieko negaudote

1.1.5. Stengtis priimti kuo daugiau naujų mokinių, tačiau neviršijant 1/4 žaidėjų skaičiaus. Pareigūnai į šį skaičių neįeina

1.1.6. Jeigu serveryje nėra bent 4 žaidėjų, dirbti galite ilgiausiai 5 minutes, jei nesusirenka paskirtas kiekis žaidėjų - privalote baigti darbą

1.1.7. Draudžiama dirbti su GTR(FXR,XRR,FZR) klasės automobiliais nesant būtinybei

1.1.8. Draudžiama pradėti gaudyti bėglį PIT zonoje

1.1.9. Nuo šiol dirbant privaloma naudoti sireną! Sirenos naudojimui jums prireiks šių komandų:

 • Sirenos įjungimas: /siren=slow/fast(Vietoje ženklo = rašant galite palikti laisvą tarpelį.)
 • Sirenos išjungimas: /siren=off(Vietoje ženlo = rašant galite palikti laisvą tarpelį.)
 • Šias komandas patogu užsibindinti, kaip tai padaryti, rasite čia: Vaizdo pamoka
 • 1.1.10. Pareigūnų automobilio dokumentai privalo būti tvarkingi, tačiau pareigūno naudojami numeriai neprivalo atitikti numerių išduotų Regitroje

  1.1.11. Galimybė apvogti banką privalo būti įjungta nuo pat darbo pradžios. Artėjant darbo pabaigai, galima ją išjungti, tačiau kitais atvejais, banko apvogimas privalo būti įjungtas

  1.2 Baudų skyrimas

  1.2.1. Bauda skiriama pagal baudų sąrašą

  1.2.2. Įspėjimus galima duoti savo nuožiūra, tačiau negalima piktnaudžiauti

  1.2.3. Jei pažeidėjas nemoka baudos, po 3 įspėjimų nubauskite 2x didesne bauda, nei turėjo susimokėti

  1.2.4. Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja, nesumokėjęs baudos, be įspėjimo dedama 2x baudą(fine) neviršijant maksimumo (20,000€)

  1.2.5. Kai bėglys sumoka bauda ir prašo padėti - privalote tai padaryti

  1.2.6. Jeigu pažeidėjas atsijungia arba SPECIALIAI praranda ryšį, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis, nespėjus išrašyti baudos, jis privalo būti nubaustas 3x didesne iki prarandant ryšį NUMATYTA(PVZ. C3 + Nesaugus vairavimas = 2000€ | x3 = 6000€) bauda neviršijant maksimumo (20,000€). Jeigu gaudynių metu pažeidėjas iškrenta į trasos užribį ir yra išspiriamas dėl FLY-MOD apsaugos, pažeidėjui bauda netrigubėja, jis yra automatiškai nubaudžiamas 1500€ bauda.

  1.2.7. HappyHour metu galioja visos baudos išskyrus bauda už važiavimą prieš eismą

  1.2.8. Naujokams iki 35 licenzijos lygio su UF1 automobiliu privaloma netaikyti baudos už numerius, draudimą bei technikinę

  1.2.9. Žaidėjams iki 120 licencijos lygio taikomos perpus mažesnės baudos už visus pažeidimus

  1.3 Draudimai

  1.3.1. Priiminėti mokinius už pinigus

  1.3.2. Imti kyšius iš žaidėjų

  1.3.3. Visada priimti dirbti tik savo draugus

  1.3.4. Jokių mokinių apmokinimo, kol neturi RB4/XRT/FXO ar LX4 automoblio

  1.3.5. Draudžiami bet kokie keiksmai, įžeidimai racijoje, už juos taikomos serveryje galiojančios baudos už atliktą nusižengimą

  2. MOKINIŲ TAISYKLĖS

  2.1. Darbo pradžia

  2.1.1. Prieš dirbant prie savo vardo(nick) prisirašykite [C]

  2.1.2. Prieš išvažiuojant iš garažo visada pasitikrinkite ar užsidėjote skin'ą

  2.1.3. Gaudant pažeidėją stengtis važiuoti dešine kelio puse

  2.1.4. Laikytis greičio limito, važiuoti tik dešine kelio puse, jei nieko negaudote

  2.1.5. Visada klausyti Pareigūnų nurodymų ir pastabų

  2.2. Baudų skyrimas

  2.2.1. Bauda skiriama pagal baudų sąrašą

  2.2.2. Įspėjimus galima duoti savo nuožiūra, tačiau negalima piktnaudžiauti

  2.2.3. Jei pažeidėjas nemoka baudos, jūs galite duoti jam 3 įspėjimus. Po jų automatiškai bus pranešta pareigūnui, kuri privalės uždėti 2x didesnę baudą

  2.2.4. Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja nesumokėjęs baudos, praneškite jus prižiūrinčiam pareigūnui per raciją

  2.2.5. Kai bėglys sumoka bauda ir prašo padėti - padėkite

  2.2.6. Jeigu pažeidėjas atsijungia nespėjus išrašyti baudos praneškite jus prižiūrinčiam pareigūnui per raciją

  2.2.7. Galima keisti baudą į mažesnę pusę

  2.2.8. Jei pažeidimas įvykdomas pirmąjį kartą - leidžiama sumažinti baudą susitarus su pažeidėju

  2.3. Draudimai

  2.3.1. Imti kyšius iš žaidėjų

  2.3.2. Neklausyti Pareigūnų

  2.3.3. Draudžiami bet kokie keiksmai, įžeidimai racijoje, už juos skiriamas blacklist bei taikomos serveryje galiojančios baudos už atliktą nusižengimą

  2.3.4. Darbo metu DRAUDŽIAMA stovėti boksuose ar kažkaip kitaip palikti savo žaidėją AFK būsenoje. Jeigu pradėjote darbą, privalote dirbti, atsiradus būtinybei trumpam išeiti: praneškite Pareigūnui!

  2.3.5. Pareigūnams DRAUDŽIAMA pradedant gaudyti bėglį daryti blokadas kur pravažiuoja tik vienas automobilis.

  3. GAUDYMAS

  3.1. Pažeidėjas laikomas pagautu kai atsiranda bent viena situacija iš šių:

  3.1.1. Apsiverčia, sustoja ar nebegali pavažiuot

  3.1.2. Nuvažiuoja į nepasiekiamą vietą

  3.1.3. Sustoja į garažą ar pasirenka klaidingą maršrutą

  3.1.4. Įvažiuoja į boksų ribas

  3.1.5. Panaudoja komandą automobilio partempimui

  3.1.6. 5 sekundes juda lėtesniu, nei 3 km/h greičiu

  3.1.7. Išvažiuoja už trasos, bet vėliau grįžta (per rampas, ar peršoka)

  3.1.8. Galimas pagavimas per atitvarus

  3.1.9. Atliekant reidą ar įprastą patikrą bėglį pagauti galima tik kai jis kelkraštyje stovi bent dviem ratais.(Tai galioja išskirtinai nuo C0 iki C2 lygio, kitais atvejais, po ilgesnių gaudynių, dėl įvairių aplinkybių pagavimo vieta gali būti pakeista.)

  3.2. Draudimai

  3.2.1. Bėgliui draudžiama taranuoti pareigūnus/mokinius(Jei bėglys atlieka pateiktą pažeidimą nuo C0 iki C3 lygio bent du kartus, pareigūnas privalo bėglį sugauti)

  3.2.2. Pareigūnams/mokiniams draudžiama taranuoti bėglius iki C4 gaudymo lygio. Taranavimas leidžiamas tik nuo C4 lygio.(Išimtis - banko vagis, jį galima taranuoti nuo C2 lygio)

  3.2.3. Banko bėgliui draudžiama taranuoti pareigūnus/mokinius iki C2 lygio, pareigūnams/mokiniams taip pat draudžiama taranuoti banką apvogusius bėglius iki C2 lygio(Išimtis - banko bėglys gali nestabdydamas numušti blokadą)

  3.2.4. Bėgliui draudžiama provokuoti pareigūnus atsitrenkti į juos iki C3 lygio. 2 provokacijos = pagavimas(Išimtis - banko bėglys, jis provokacijas atlikti gali nuo C2 lygio.)

  3.2.5. Jei pastebimas Pareigūno lag'as kontakto metu stipriai paveikia jūsų trajektoriją bei nukrypstate nuo kelio, Pareigūnas privalo jus paleisti.

  3.2.6. Pareigūnui draudžiama pradėti gaudyti bėglį jeigu bėglys jau buvo gaudomas prieš jo užsidėjimą dirbti į šią taisyklę įeina ir banko vagies gaudymas, jei bankas buvo apvogtas prieš jums pradedant darbą, bėglio gaudyti negalite.**Prasidėjus naujam banko gaudymui(new chase), galite prisidėti prie vykstančių gaudynių**

  3.3. Gaudymo lygiai

  1 Lygis: Turite laikytis atstumo. Jei kitas pareigūnas pastebi bėglį atliekant nusižengimą - galima prisijungti prie gaudynių(Banko vagis nuo C1 lygio galima lengvai stumtelti į atitvarus, švelniai apsukinėti)

  2 lygis: Galimi apsukimai bei lengvi stumtelėjimai. Leidžiama prašytį kitų pareigūnų pagalbos, leidžiama prisidėti prie gaudynių(Išskyrus banko vagis, banko vagį visi gali gaudyti nuo C0 lygio)

  3 lygis: Galimos blokados(Banko vagims blokadas leidžiama daryti tik nuo C2 lygio. Taisyklės papildymas: 2.3.5)

  4 lygis: Leidžiama taranuoti bėglį

  3.4. Galimybės

  3.4.1. Pareigūnai gali padėti vienas kitam, jei apvirsta ar įstringa

  3.4.2. Pagauti gali bet kuris gaudęs pareigūnas

  3.4.3. Pareigūnas/Mokinys esantis nepasiekiamoje zonoje arba apsivertęs NEGALI pagauti pažeidėjo

  3.4.4. Pareigūnas važiuodamas padėti savo kolegai, gali pažeisti K.E.T, tačiau jis PRIVALO įsijungti sireną(Garsinį signalą)

  4. BAUDŲ KAINORAŠTIS

  4.1. Pažeidimai

  4.1.1. Neteisingas važiavimas per sankryžą - €200

  4.1.2. Priešinga eismo juosta - €800

  4.1.3. Nesaugus vairavimas - €250

  4.1.4. Chuliganiškas vairavimas(Specialios, tyčinės provokacijos, šonaslydis) - €1500

  4.1.6. Važinėjimas be draudimo - €800

  4.1.7. Važinėjimas be numerių - €1000

  4.1.8. Važiavimas be techninės apžiūros - €1500

  4.1.9. Važinėjimas be šviesų - €400

  4.1.10. Nelegalios lenktynės - €1500

  4.1.11. Važiavimas šaligatviu/žole/smėliu - €500

  4.1.12. Trukdymas policininkų darbui - €2000

  4.1.13. Pareigūnų taranavimas - €2700

  4.1.14. Įkyrus prašymas dirbti mokiniu - €800

  4.1.15. Prašymas įspėti ar sumažinti baudą - €250

  4.1.16. Už kyšio davimą ar pasiūlymą pareigūnui - 2x bauda(neviršijant limito €20,000)

  4.1.17. Važinėjimas su policijos sirena - €1500

  4.1.18. Banko apiplėšimas(LYGIS-Lengvas) - €4000

  4.1.19. Banko apiplėšimas(LYGIS-Vidutinis) - €6000

  4.1.20. Banko apiplėšimas(LYGIS-Sunkus) - €8000

  4.2. Greičio viršijimas

  4.2.1. Nuo 0 km/h iki 10 km/h - Įspėjimas

  4.2.2. Nuo 10 km/h iki 20 km/h - €100

  4.2.3. Nuo 20 km/h iki 30 km/h - €250

  4.2.4. Nuo 30 km/h iki 40 km/h - €350

  4.2.5. Nuo 40 km/h ir daugiau - €600

  4.3. Lygių baudos

  4.3.1. 0 lygis - nuo €0 iki €20000

  4.3.2. 1 lygis - nuo €1000 iki €4000 + €400 už pati lygį

  4.3.3. 2 lygis - nuo €2000 iki €6000 + €800 už pati lygį

  4.3.4. 3 lygis - nuo €3000 iki €7000 + €1200 už pati lygį

  4.3.5. 4 lygis - nuo €4000 iki €9000 + €1800 už pati lygį

  4.4. Baudų sumavimas

  4.4.1. Baudos sumuojamos pagal pažeidimus, neviršijant nustatytų lygių limito!

  4.4.2. Banko plėšikui lygių limitai padvigubėja!(Pavyzdys: 1 lygis - nuo €1000 iki €4000 | Keičiasi į 1 lygis - nuo €2000 iki €8000)

  4.4.3. Lygių limitai tik apibrėžia baudos dydį, tai nėra bauda

  4.4.4. Bankas laikomas kaip bauda. Niekada negalima viršyti lygių limitų!

  5. BANKO PLĖŠIMAS

  5.1. Bėgliams

  5.1.1. Apiplėšę banką privalote bėgti, negalite tiesiog stovėti. (Banke galite būti iki 10sec.)

  5.1.2. Negalite naudoti nutempimo komandos, kai esate gaudomas. Jei jūsų niekas nesiveja, galite naudoti nukelimą

  5.1.3. Privalote gauti leidimą plėšti banką, jei serveryje nėra dirbančio Pareigūno/Mokinio, kurio mašinos kategorija būtų lygi arba didesnė

  5.2. Pareigūnams

  5.2.1. Galite stabdyti automobilius, kurie yra ieškomi. Pavyzdžiui, jeigu jums praneša, kad banką apvogė FZR automobilis, jūs turite pilną teisę stabdyti visus įtartinus FZR automobilius

  5.2.2. Bauda ieškomam automobiliui dvigubinasi (iki €20,000) išskyrus atvėjus, kai ieškomas automobilis sustoja iškart

  5.2.3. Privalote leisti išvažiuot iš banko teritorijos.Ir tik tada pradėti gaudyti vagį

  5.2.4. Banke gali stovėti tik 1 pareigūnas

  5.2.5. Apvogus banką, įtariamajį galite taranuoti tik nuo 2 lygio

  5.2.6. Galite pagauti bėglį, kuris apiplėšė banką pažeisdamas 5.1.3 taisyklę

  6. BANKO PLĖŠIMO LYGIAI

  6.1. Lengvas

  6.1.1. Minimali apvogimo suma: 3000€

  6.1.2. Maksimali apvogimo suma: 5000€

  6.1.3. Minimalus pareigūnų skaičius: 2

  6.1.4. Parsitempimų limitas: 2

  6.1.5. Pabėgimo laikas: 10min

  6.1.6. Sugavimo atstumas(Atstumas kuomet jums neberodo sirenos bei pareigūnui pradeda skaičiuotis automatinis paleidimo laikas): 200m

  6.1.7. Automobiliai:

  UF1 - 0%;

  XFG - 0%;

  XRG - 0%;

  RB4 - 0%;

  FXO - 0%;

  XRT - 0%;

  RAC - 0%;

  FZ5 - 0%;

  UFR - 0%;

  XFR - 0%;

  FZR - 1%;

  XRR - 1%;

  FXR - 1%;

  6.2. Vidutinis

  6.2.1. Minimali apvogimo suma: 4000€

  6.2.2. Maksimali apvogimo suma: 7000€

  6.2.3. Minimalus pareigūnų skaičius: 3

  6.2.4. Parsitempimų limitas: 2

  6.2.5. Pabėgimo laikas: 15min

  6.2.6. Sugavimo atstumas(Atstumas kuomet jums neberodo sirenos bei pareigūnui pradeda skaičiuotis automatinis paleidimo laikas): 300m

  6.2.7. Automobiliai:

  RB4 - 2%;

  FXO - 6%;

  XRT - 4%;

  RAC - 5%;

  FZ5 - 8%;

  UFR - 6%;

  XFR - 6%;

  FZR - 8%;

  XRR - 6%;

  FXR - 4%;

  6.3. Sunkus

  6.3.1. Minimali apvogimo suma: 6000€

  6.3.2. Maksimali apvogimo suma: 9000€

  6.3.3. Minimalus pareigūnų skaičius: 4

  6.3.4. Parsitempimų limitas: 1

  6.3.5. Pabėgimo laikas: 20min

  6.3.6. Sugavimo atstumas(Atstumas kuomet jums neberodo sirenos bei pareigūnui pradeda skaičiuotis automatinis paleidimo laikas): 350m

  6.3.7. Automobiliai:

  RB4 - 10%;

  RAC - 8%;

  LX6 - 6%;

  FZ5 - 12%;

  UFR - 10%;

  XFR - 10%;

  FZR - 15%;

  XRR - 11%;

  FXR - 10%;

  Back To Top