CRUISE SERVER 1

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63391
Version: 0.6T
Now playing: 10

CRUISE SERVER 2

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63392
Version: 0.6T
Now playing: 1

EVENT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63390
Version: 0.6T
Now playing: 0

DRIFT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63395
Version: 0.6T
Now playing: 0

Global GamingPOLICIJOS TAISYKLĖS

1. PAREIGŪNŲ TAISYKLĖS

Darbo pradžia Baudų skyrimas Draudimai

2. MOKINIŲ TAISYKLĖS

Darbo pradžia Baudų skyrimas Draudimai

5. BANKO PLĖŠIMAS

Bėgliams Pareigūnams

6. BANKO PLĖŠIMO LYGIAI

Įprastas Vidutinis Sunkus

Redaguota: 2020-09-22

1. PAREIGŪNŲ TAISYKLĖS

1.1 Darbo pradžia

1.1.1. Prieš dirbant prie savo vardo(nick) prisirašykite [O]

1.1.2. Prieš išvažiuojant iš garažo visada pasitikrinkite ar užsidėjote skin'ą

1.1.3. Gaudant pažeidėją stengtis važiuoti dešine kelio puse

1.1.4. Laikytis greičio limito, važiuoti tik dešine kelio puse, jei nieko negaudote

1.1.5. Stengtis priimti kuo daugiau naujų mokinių, tačiau neviršijant 1/4 žaidėjų skaičiaus. Pareigūnai į šį skaičių neįeina

1.1.6. Jeigu serveryje nėra bent 4 žaidėjų, dirbti galite ilgiausiai 5 minutes, jei nesusirenka paskirtas kiekis žaidėjų - privalote baigti darbą

1.1.7. Draudžiama dirbti su GTR(FXR,XRR,FZR) klasės automobiliais nesant būtinybei

1.1.8. Draudžiama pradėti gaudyti bėglį PIT zonoje

1.1.9. Nuo šiol dirbant privaloma naudoti sireną! Sirenos naudojimui jums prireiks šių komandų:

 • Sirenos įjungimas: /siren=slow/fast(Vietoje ženklo = rašant galite palikti laisvą tarpelį.)
 • Sirenos išjungimas: /siren=off(Vietoje ženlo = rašant galite palikti laisvą tarpelį.)
 • Šias komandas patogu užsibindinti, kaip tai padaryti, rasite čia: Vaizdo pamoka
 • 1.1.10. Pareigūnų automobilio dokumentai privalo būti tvarkingi, tačiau pareigūno naudojami numeriai neprivalo atitikti numerių išduotų Regitroje

  1.2 Baudų skyrimas

  1.2.1. Bauda skiriama pagal baudų sąrašą

  1.2.2. Įspėjimus galima duoti savo nuožiūra, tačiau negalima piktnaudžiauti

  1.2.3. Jei pažeidėjas nemoka baudos, po 3 įspėjimų nubauskite 2x didesne bauda, nei turėjo susimokėti

  1.2.4. Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja, nesumokėjęs baudos, be įspėjimo dedama 2x baudą(fine) neviršijant maksimumo (20,000)

  1.2.5. Kai bėglys sumoka bauda ir prašo padėti - privalote tai padaryti

  1.2.6. Jeigu pažeidėjas atsijungia arba praranda ryšį, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis, nespėjus išrašyti baudos, jis privalo būti nubaustas 3x didesne iki prarandant ryšį numatyta bauda neviršijant maksimumo (€20,000)

  1.2.7. HappyHour metu galioja visos baudos išskyrus bauda už važiavimą prieš eismą

  1.2.8. Naujokams iki 35 licenzijos lygio su UF1 automobiliu galima netaikyti baudos už numerius, draudimą bei technikinę

  1.2.9. Žaidėjams iki 120 licencijos lygio taikomos perpus mažesnės baudos už visus pažeidimus

  1.3 Draudimai

  1.3.1. Priiminėti mokinius už pinigus

  1.3.2. Imti kyšius iš žaidėjų

  1.3.3. Visada priimti dirbti tik savo draugus

  1.3.4. Jokių mokinių apmokinimo, kol neturi RB4/XRT/FXO ar LX4 automoblio

  1.3.5. Draudžiami bet kokie keiksmai, įžeidimai racijoje, už juos taikomos serveryje galiojančios baudos už atliktą nusižengimą

  2. MOKINIŲ TAISYKLĖS

  2.1. Darbo pradžia

  2.1.1. Prieš dirbant prie savo vardo(nick) prisirašykite [C]

  2.1.2. Prieš išvažiuojant iš garažo visada pasitikrinkite ar užsidėjote skin'ą

  2.1.3. Gaudant pažeidėją stengtis važiuoti dešine kelio puse

  2.1.4. Laikytis greičio limito, važiuoti tik dešine kelio puse, jei nieko negaudote

  2.1.5. Visada klausyti Pareigūnų nurodymų ir pastabų

  2.2. Baudų skyrimas

  2.2.1. Bauda skiriama pagal baudų sąrašą

  2.2.2. Įspėjimus galima duoti savo nuožiūra, tačiau negalima piktnaudžiauti

  2.2.3. Jei pažeidėjas nemoka baudos, jūs galite duoti jam 3 įspėjimus. Po jų automatiškai bus pranešta pareigūnui, kuri privalės uždėti 2x didesnę baudą

  2.2.4. Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja nesumokėjęs baudos, praneškite jus prižiūrinčiam pareigūnui per raciją

  2.2.5. Kai bėglys sumoka bauda ir prašo padėti - padėkite

  2.2.6. Jeigu pažeidėjas atsijungia nespėjus išrašyti baudos praneškite jus prižiūrinčiam pareigūnui per raciją

  2.2.7 Naujokams iki 35 licenzijos lygio su UF1 automobiliu galima netaikyti baudos už numerius, draudimą bei technikinę

  2.2.8 Galima keisti baudą į mažesnę pusę

  2.2.9 Jei pažeidimas įvykdomas pirmąjį kartą - leidžiama sumažinti baudą susitarus su pažeidėju

  2.3. Draudimai

  2.3.1. Imti kyšius iš žaidėjų

  2.3.2. Neklausyti Pareigūnų

  2.3.3. Draudžiami bet kokie keiksmai, įžeidimai racijoje, už juos skiriamas blacklist bei taikomos serveryje galiojančios baudos už atliktą nusižengimą

  2.3.4. Darbo metu DRAUDŽIAMA stovėti boksuose ar kažkaip kitaip palikti savo žaidėją AFK būsenoje. Jeigu pradėjote darbą, privalote dirbti, atsiradus būtinybei trumpam išeiti: praneškite Pareigūnui!

  3. GAUDYMAS

  3.1. Pažeidėjas laikomas pagautu kai atsiranda bent viena situacija iš šių:

  3.1.1. Apsiverčia, sustoja ar nebegali pavažiuot

  3.1.2. Nuvažiuoja į nepasiekiamą vietą

  3.1.3. Sustoja į garažą ar pasirenka klaidingą maršrutą

  3.1.4. Įvažiuoja į boksų ribas

  3.1.5. Panaudoja komandą automobilio partempimui

  3.1.6. 5 sekundes juda lėtesniu, nei 3 km/h greičiu

  3.1.7. Išvažiuoja už trasos, bet vėliau grįžta (per rampas, ar peršoka)

  3.1.8. Galimas pagavimas per atitvarus

  3.1.9. Atliekant reidą ar įprastą patikrą bėglį pagauti galima tik kai jis kelkraštyje stovi visais keturiais ratais.(Tai galioja išskirtinai nuo C0 iki C2 lygio, kitais atvejais, po ilgesnių gaudynių, dėl įvairių aplinkybių pagavimo vieta gali būti pakeista.)

  3.2. Draudimai

  3.2.1. Bėgliui draudžiama taranuoti pareigūnus/mokinius(Jei bėglys atlieka pateiktą pažeidimą nuo C0 iki C3 lygio bent du kartus, arba specialiai provokuoja pareigūnus, pareigūnas privalo bėgli sugauti), pareigūnams/mokiniams draudžiama taranuoti bėglius iki C3 lygio(Jei pareigūnas atlieka šį pažeidimą, jis privalo jus paleisti)

  3.2.2. Esant banko bėgliui draudžiama taranuoti pareigūnus/mokinius, pareigūnas/mokiniams draudžiama taranuoti bėglius iki 1 lygio

  3.2.3. Bėgliui draudžiama provokuoti pareigūnus atsitrenkti į juos. 2 provokacijos = pagavimas

  3.2.4. Jei pažeidėjas viršija greitį pasikeitus zonai, bet pradeda lėtėti, bauda už greičio viršijimą negali būti skirta.

  3.2.5. Jei pastebimas Pareigūno lag'as kontakto metu stipriai paveikia jūsų trajektoriją bei nukrypstate nuo kelio, Pareigūnas privalo jus paleisti.

  3.2.6. Pareigūnui draudžiama pradėti gaudyti bėglį jeigu bėglys jau buvo gaudomas prieš jo užsidėjimą dirbti į šią taisyklę įeina ir banko vagies gaudymas, jei bankas buvo apvogtas prieš jums pradedant darbą, bėglio gaudyti negalite

  3.3. Gaudymo lygiai

  1 Lygis: Turite laikytis atstumo. Privalomas paleidimas, jei yra paliečiamas bėglys

  2 lygis: Galimi apsukimai, blokados bei lengvi stumtelėjimai. Galima prašytį kitų pareigūnų pagalbos, leidžiama prisidėti prie gaudynių(Išskyrus banko vagis, banko vagį visi gali gaudyti nuo C0 lygio)

  3 lygis: Galimi taranavimai, bei pastiprinimo prašymas.(Negalima nusikelti, kick, ban - pažeidėjo)

  3.4. Galimybės

  3.4.1. Pareigūnai gali padėti vienas kitam, jei apvirsta ar įstringa

  3.4.2. Pagauti gali bet kuris gaudęs pareigūnas

  3.4.3. Pareigūnas/Mokinys esantis nepasiekiamoje zonoje arba apsivertęs Negali pagauti pažeidėjo

  4. BAUDŲ KAINORAŠTIS

  4.1. Pažeidimai

  4.1.1. Neteisingas važiavimas per sankryžą - €200

  4.1.2. Priešinga eismo juosta - €800

  4.1.3. Šviesoforo nepaisymas - €300

  4.1.4. Nesaugus vairavimas - €250

  4.1.4. Chuliganiškas vairavimas(Specialios, tyčinės provokacijos, šonaslydis) - €1500

  4.1.6. Važinėjimas be draudimo - €800

  4.1.7. Važinėjimas be numerių - €1000

  4.1.8. Važiavimas be techninės apžiūros - €1500

  4.1.9. Važinėjimas be šviesų - €400

  4.1.10. Nelegalios lenktynės - €1500

  4.1.11. Važiavimas šaligatviu/žole/smėliu - €500

  4.1.12. Trukdymas policininkų darbui - €2000

  4.1.13. Pareigūnų taranavimas - €2700

  4.1.14. Įkyrus prašymas dirbti mokiniu - €800

  4.1.15. Prašymas įspėti ar sumažinti baudą - €250

  4.1.16. Už kyšio davimą ar pasiūlymą pareigūnui - 2x bauda(neviršijant limito €20,000)

  4.1.17. Važinėjimas su policijos sirena - €1500

  4.1.18. Banko apiplėšimas(LYGIS-Lengvas) - €3400

  4.1.19. Banko apiplėšimas(LYGIS-Vidutinis) - €4000

  4.1.20. Banko apiplėšimas(LYGIS-Sunkus) - €6000

  4.2. Greičio viršijimas

  4.2.1. Nuo 9 km/h iki 19 km/h - €100

  4.2.2. Nuo 20 km/h iki 29 km/h - €250

  4.2.3. Nuo 30 km/h iki 39 km/h - €350

  4.2.4. Nuo 40 km/h ir daugiau - €600

  4.3. Lygių baudos

  4.3.1. 1 lygis - nuo €500 iki €1500 + €400 už pati lygį

  4.3.2. 2 lygis - nuo €1000 iki €3500 + €600 už pati lygį

  4.3.3. 3 lygis - nuo €2000 iki €5000 + €1000 už pati lygį

  4.4. Baudų sumavimas

  4.4.1. Baudos sumuojamos pagal pažeidimus, neviršijant nustatytų lygių limito!

  4.4.2. Banko plėšikui lygių limitai padvigubėja!(Pavyzdys: 1 lygis - nuo €500 iki €1500 | Keičiasi į 1 lygis - nuo €1000 iki €3000)

  4.4.3. Lygių limitai tik apibrėžia baudos dydį, tai nesiskaito kaip bauda išskyrus bauda už patį lygį

  4.4.4. Bankas laikomas kaip bauda. Niekada negalima viršyti lygių limitų!

  5. BANKO PLĖŠIMAS

  5.1. Bėgliams

  5.1.1. Apiplėšę banką privalote bėgti, negalite tiesiog stovėti. (Banke galite būti iki 10sec.)

  5.1.2. Negalite naudoti nutempimo komandos, kai esate gaudomas. Jei jūsų niekas nesiveja, galite naudoti nukelimą

  5.1.3. Privalote gauti leidimą plėšti banką, jei serveryje nėra dirbančio Pareigūno/Mokinio, kurio mašinos kategorija būtų lygi arba didesnė

  5.2. Pareigūnams

  5.2.1. Galite stabdyti automobilius, kurie yra ieškomi. Pavyzdžiui, jeigu jums praneša, kad banką apvogė FZR automobilis, jūs turite pilną teisę stabdyti visus įtartinus FZR automobilius

  5.2.2. Bauda ieškomam automobiliui dvigubinasi (iki €20,000) išskyrus atvėjus, kai ieškomas automobilis sustoja iškart

  5.2.3. Privalote leisti išvažiuot iš banko teritorijos.Ir tik tada pradėti gaudyti vagį

  5.2.4. Banke gali stovėti tik 1 pareigūnas

  5.2.5. Apvogus banką, įtariamajį galite taranuoti tik nuo 1 Lygio

  5.2.6. Galite pagauti bėglį, kuris apiplėšė banką pažeisdamas 5.1.3 taisyklę

  6. BANKO PLĖŠIMO LYGIAI

  6.1. Lengvas

  6.1.1. Minimali apvogimo suma: 2000€

  6.1.2. Maksimali apvogimo suma: 3500€

  6.1.3. Minimalus pareigūnų skaičius: 2

  6.1.4. Parsitempimų limitas: 2

  6.1.5. Pabėgimo laikas: 10min

  6.1.6. Sugavimo atstumas(Atstumas kuomet jums neberodo sirenos bei pareigūnui pradeda skaičiuotis automatinis paleidimo laikas): 250m

  6.1.7. Automobiliai:

 • UF1 - 0%;
 • XFG - 0%;
 • XRG - 0%;
 • RB4 - 0%;
 • FXO - 0%;
 • XRT - 0%;
 • RAC - 0%;
 • FZ5 - 0%;
 • UFR - 0%;
 • XFR - 0%;
 • FZR - 1%;
 • XRR - 1%;
 • FXR - 1%;
 • 6.2. Vidutinis

  6.2.1. Minimali apvogimo suma: 4000€

  6.2.2. Maksimali apvogimo suma: 5500€

  6.2.3. Minimalus pareigūnų skaičius: 3

  6.2.4. Parsitempimų limitas: 2

  6.2.5. Pabėgimo laikas: 15min

  6.2.6. Sugavimo atstumas(Atstumas kuomet jums neberodo sirenos bei pareigūnui pradeda skaičiuotis automatinis paleidimo laikas): 300m

  6.2.7. Automobiliai:

 • LX4 - 1%;
 • LX6 - 1%;
 • RB4 - 1%;
 • FXO - 4%;
 • XRT - 2%;
 • RAC - 5%;
 • FZ5 - 4%;
 • UFR - 6%;
 • XFR - 6%;
 • FXR - 2%;
 • XRR - 2%;
 • FZR - 2%;
 • 6.3. Sunkus

  6.3.1. Minimali apvogimo suma: 6000€

  6.3.2. Maksimali apvogimo suma: 8000€

  6.3.3. Minimalus pareigūnų skaičius: 4

  6.3.4. Parsitempimų limitas: 1

  6.3.5. Pabėgimo laikas: 20min

  6.3.6. Sugavimo atstumas(Atstumas kuomet jums neberodo sirenos bei pareigūnui pradeda skaičiuotis automatinis paleidimo laikas): 350m

  6.3.7. Automobiliai:

 • RB4 - 4%;
 • LX6 - 4%;
 • FZ5 - 6%;
 • RAC - 5%;
 • XFR - 5%;
 • FZR - 15%;
 • XRR - 11%;
 • FXR - 10%;
 • Back To Top