Daily online stats

CRUISE SERVER 1

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63391
Version: 0.6T
Now playing: 14

CRUISE SERVER 2

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63392
Version: 0.6T
Now playing: 0

EVENT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63390
Version: 0.6T
Now playing: 1

DRIFT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63395
Version: 0.6T
Now playing: 2
CHAT ROOM
91: CarHub 2021-12-03 15:29
GI
91: [C]Tobis 2021-12-03 15:29
sirenu nematai.
91: CarHub 2021-12-03 15:29
i mano juosta
91: CarHub 2021-12-03 15:29
koks man skirtumas
91: [O]lenccas 2021-12-03 15:29
Policijos áspëjamøjø signalø nepaisymas - Kick
91: Afrikietis 2021-12-03 15:30
[C]Tobis - zvengiu!!!
91: CarHub 2021-12-03 15:30
Bek nuo mentu, padejau xd
91: [C]Tobis 2021-12-03 15:30
uzsiciaupk
91: Bobiks 2021-12-03 15:30
nereikëjo
91: Afrikietis 2021-12-03 15:30
[C]Tobis - Zvengiu!! dvigubai!
91: Bobiks 2021-12-03 15:31
kas èia per gëju paradas
91: Bobiks 2021-12-03 15:31
o ðtai ko ir tikëjausi arti manæs
91: Bobiks 2021-12-03 15:31
linelio
91: Bobiks 2021-12-03 15:31
þinojau kad pasirodysi
91: [O]lenccas 2021-12-03 15:31
i degaline atvariau
91: Bobiks 2021-12-03 15:31
nu jeigu tobis nebûtu paleidæs
91: CarHub 2021-12-03 15:32
srr xd
91: [C]Tobis 2021-12-03 15:32
apsilai, banka dabar
91: [C]Sh4mall 2021-12-03 15:32
jo banka jei kietas
91: Bobiks 2021-12-03 15:34
Sveikas/Sveiki