Wipe has come to our servers 2020!

CRUISE SERVER 1

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63391
Version: 0.6T
Now playing: 1

CRUISE SERVER 2

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63392
Version: 0.6T
Now playing: 0

EVENT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63390
Version: 0.6T
Now playing: 0

DRIFT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63395
Version: 0.6T
Now playing: 0
Administration
Friday, January 10, 2020

Servers have been wiped. Go register and start playing!


People, who bought credits after December 10, 2019 should contact us with to get their credits back.

Please include your name or user id before wipe and date, when credits were purchased


CHAT ROOM
92: Saulenas 2022-01-18 00:37
:)
91: Ogis 2022-01-18 00:39
:)
92: Saulenas 2022-01-18 00:40
» Tu gavai 86€ (4%) palûkanø ið banko!
92: Saulenas 2022-01-18 00:40
:)
92: Efka 2022-01-18 00:40
;D
91: StatTrak 2022-01-18 00:41
sr
92: Efka 2022-01-18 00:44
» Uþduoties atlygis: €500
92: Efka 2022-01-18 00:46
;)
92: Apcii 2022-01-18 00:58
iki junk crasha :D
91: Zenky 2022-01-18 01:08
Zenith - pindosas kiek tu busi afk
91: TDS 2022-01-18 05:13
sw
91: TDS 2022-01-18 05:17
kiek kw dasidejes?
91: Ciukas 2022-01-18 05:17
kaip suprast?:D
91: TDS 2022-01-18 05:18
arba as miegu arba tu per greitas kazkoks
91: Ciukas 2022-01-18 05:18
:D arba miegi arba ss kaþkoks keistas mano, nuo anksèiau èia kaþkok
91: Ciukas 2022-01-18 05:18
4 pavaros vpð nër
91: Ciukas 2022-01-18 05:18
tik 3 :D
91: Ciukas 2022-01-18 05:24
kodël èia laikrodis 6-7min vëluoja?
91: TDS 2022-01-18 05:24
visada jis taip
91: Ciukas 2022-01-18 05:25
anksèiau nepamenu kad taip bût