2019 Easter event

CRUISE SERVER 1

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63391
Version: 0.6T
Now playing: 4

CRUISE SERVER 2

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63392
Version: 0.6T
Now playing: 0

EVENT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63390
Version: 0.6T
Now playing: 0

DRIFT SERVER

IP Address: 159.89.26.223
PORT Address: 63395
Version: 0.6T
Now playing: 0

GLOBAL GAMING LFS EASTER 2019 Event 1

Police work time event has ended.

Officer Event winners are:

  1. Arnas - 750 credits and 50.000 Global Euros
  2. minve - 500 credits and 35.000 Global Euros

Player Event winners are:

  1. Dariune - 500 credits and 35.000 Global Euros
  2. Criminal - 400 credits and 25.000 Global Euros
  3. SiMaS - 350 credits and 20.000 Global Euros
  4. Informacija - 200 credits and 20.000 Global Euros
  5. lolikas - 150 credits and 10.000 Global Euros

CHAT ROOM
91: Augisz 2023-03-26 00:07
devil12 was found. He will be banned for 2 days heh
91: Batonovairuotojas 2023-03-26 00:07
» Dabar RB4 automobilis neribojamas oro ásiurbimu.
91: Romkis 2023-03-26 00:07
tvarkingai
91: Augisz 2023-03-26 00:07
kurá ten nutaranavo?
91: Romkis 2023-03-26 00:08
mane :D
91: Romkis 2023-03-26 00:08
» Tu gavai €2000 nuo Augisz <3
91: Romkis 2023-03-26 00:08
dekutis
91: Batonovairuotojas 2023-03-26 00:13
» Dabar LX4 automobilis neribojamas oro ásiurbimu.
91: Romkis 2023-03-26 00:18
gera gera cia
91: Romkis 2023-03-26 00:22
NAUJAS GEDIMAS: XRT automobiliui áskilæs priekinis stiklas.
91: Romkis 2023-03-26 00:22
nesupratau?
91: Romkis 2023-03-26 00:24
» Sëkmingai nusipirkai XRT Priekinis stiklas uþ €1009
91: Romkis 2023-03-26 00:24
bankrot
91: Carrot 2023-03-26 00:25
centai
92: Batonovairuotojas 2023-03-26 00:25
» Dabar XFG automobilis neribojamas oro ásiurbimu.
91: Romkis 2023-03-26 00:25
ne visi turtingi
91: Carrot 2023-03-26 00:26
labas bulkini
91: Batonovairuotojas 2023-03-26 00:27
hello
91: Batonovairuotojas 2023-03-26 00:27
» Tu sëkmingai iðsiuntei €3000 þaidëjui Carrot
91: Carrot 2023-03-26 00:27
:)